;

BAŞKANDAN

Değerli Sinema Dostları, Çekmeköy Belediyesi önemli ve büyük işlere imza atmaya devam ediyor. Son birkaç yıl içerisinde birbirinden değerli projeleri hayata geçirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Hazırladığımız projelerin gücünün, ülkemizin ya da dünyanın önemli bazı sorunlarına değiniyor olmamızdan kaynaklandığına inanıyoruz.

Görsel sanatlar yeni yüzyılın en önemli ve güçlü iletişim, eğitim ve propaganda araçlarıdır. Tiyatro, sinema gibi sanatlarla bir duygunun, bir düşüncenin insan- lara aktarılması hem daha pratik ve hem de daha kalıcı sonuçlar vermektedir. Sanatın bu dallarında yapılan çalışmalarla geleceğimizi daha güçlü şekilde kurgulayabiliriz. Genç neslin teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanması nedeniy- le, görsel sanatların gençlerin duygu ve düşüncelerine daha fazla etki ettiğini müşahede ediyoruz.

Yerel yönetimler olarak bu konuda duyarsız kalamayız. Ülkemizin geleceğini şekillendirirken söz konusu sanat dallarının önemli bir yere sahip olduğunun da farkındayız. Bu nedenledir ki kültür ve sanat faaliyetlerinde bu çalışmalara önem veriyoruz.

2016 yılında hayata geçirdiğimiz “merhamet ve adalet” temalı uluslararası kısa film yarışması bu önemin bir proje olarak ortaya çıkmasını sağladı. Hazırladığımız projeyle hem ülkemizde hem de başka ülkelerde kısa filmcilerin merhamet ve adalet kavramı konusunda düşünmelerini ve bu konuda eserler üretmelerine katkı sağladık. Çabamız Cumhurbaşkanımız tarafından da takdir edilerek Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alındı. Uluslararası duyurular sayesinde dünyanın 20 ülkesinden 520 film geldi. Yarışmanın gala ve ödül töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve birçok sinema sanatçısının katılımıyla gerçekleşti.

15 Temmuz 2016 tarihinde bir işgalci terörist darbe girişimi yaşadık. Asker kılığına girmiş ve silahlı kuvvetlerimizin içinde yuvalanmış bir grup terörist, yeryüzünde örneğine rastlanmayacak bir şekilde milletin meclisini bombaladı. 248 sivil vatandaşı kasten ve alenen öldürdü. Sapkın bir din anlayışına sahip bir vatan haininden aldıkları emirle yaptıkları bu girişim, bu milletin destansı başkaldırısı ve direnişi ile akamete uğradı. Milletimiz 15 Temmuz’da yeni bir Çanakkale destanı, yeni bir Kurtuluş Savaşı destanı yazdı. Ve “söz konusu vatansa gerisi teferruattır.” diyerek sokaklara indi. Yerel yönetici olarak bizler de bu konuda duyarsız kalamazdık. Bu nedenle “ihanet ve direniş- 15 Temmuz” konulu bir kısa film yarışması hazırladık. Ve sinema dostlarından bu şanlı direnişi işleyecekleri kısa filmler bekliyoruz. Biz inanıyoruz ki her bir bireyin olduğu gibi kısa film hazırlayan her arkadaşımızın da bir 15 Temmuz hikayesi bulunmaktadır. Bu hikayelerin sinema diliyle işlenerek hazırlanacak filmlerin, gelecekte bu ülkeye hizmet eden çocuklarımız için anlamlı bir miras olacağına inanıyoruz. Birbirinden değerli jüri üyelerinin bu yarışmada emek sarf edecek olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Değerli jüri üyesi arkadaşlarımızın da bu konuda fedakar bir şekilde emek harcayacaklarına inanıyorum.

Projeye emek veren başta Jüri üyeleri olmak üzere, Proje ortaklarımıza, ilgili Başkan Yardımcılarıma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün değerli müdür ve personeline teşekkür ederim. Elbette en büyük teşekkürü "ihanet ve direniş 15 Temmuz" konusunda filmleri ile katkı sağlayacaklarına inandığım her yaştan sinema sanatçısı hak etmektedir.

Ahmet Poyraz
Çekmeköy Belediye Başkanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Copyright 2016 (c) Tüm hakları saklıdır